John Ahlberk

John Ahlberk är myndighetens generaldirektör sedan 2020. Han har en mångårig erfarenhet som chef och ledare i offentlig verksamhet, bl.a. från Regeringskansliet. John Ahlberk är särskild utredare i Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet (Ju 2022:02).

Jan Olsson

Arbetat som polis i drygt 30 år varav 14 år som expert inom bedrägerier och IT-relaterad brottslighet. Var med och startade Nationellt Bedrägericentrum 2013-2014, och är sedan 5 år tillbaka på Nationellt IT-brotts Centrum (Noa) / Swedish CyberCrime Center (SC3) som verksamhetsutvecklare/Preventionsansvarig. Utmärkelser: Årets Säkerhetsprofil 2022, SSF:s förtjänstetecken 2020, Stora Polisstipendiet 2018 och Stora Kreditpriset 2015.

Föreläser internationellt och deltar internationella polissamarbetet inom Europol, Interpol, Ameripol och inte minst inom internationella Private-Public-Paertenrship organisationer.

Charlotte Svensson

Charlotte Svensson är en svensk ämbetsman och socialdemokratisk politiker. Hon var mellan åren 2017 -2018 statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på Justitiedepartementet och tillträdde som generaltulldirektör och chef för Tullverket den 15 oktober 2018.