Skellefteå kommun

Anders och Linnea är projektmedarbetare som kommer att beskriva det verksamhetsnära stöd de gett vid införandet av trygghetsskapande teknik i Skellefteå kommun. Hur de gått tillväga inför, under och efter installation och driftsättning på både Vård och omsorgsboenden och i hemtjänsten.

Therese och Viktoria är enhetschefer som kommer att berätta om vilka behov av stöd som funnits samt hur de uppfattat det stöd som dom fått av projektet.

Marit Vaagen och Martin Myrskog

Talare:

Marit Vaagen, huvudtalare (Senior expert och grundare, Sirona Health Solutions)

Martin Myrskog, gästtalare (Regiondirektör Region Kronoberg)

Anders Johansson och Maria Lawestig

Talare:

Anders Johansson är ansvarig för Ciscos aktiviteter för Offentlig Sektor i Sverige och har över 15 års erfarenhet av att jobba tillsammans med Kommuner, Regioner och Myndigheter i Sverige. Han är djupt involverad i det arbete som drivs av Cisco Sverige med att accelerera digitaliseringen av både det Offentliga och Privata Sverige på ett säkert sätt genom programmet CDA, Country Digital Acceleration.

Maria Lawestig är försäljningschef hos Cisco med ansvar för offentlig sektor. Hon har tjugo års erfarenhet från världsledande It-bolag verksamma inom digitalisering. Hon brinner för att hjälpa kunder nyttja den senaste teknologin och bidra till effektivisering av svenska myndigheter och organisationer.

Marte Lauvsnes

Her er et bilde av meg og som bio har jeg følgende: Marte Lauvsnes er avdelingssjef for Avdeling Rådgiving og tidligfase i Sykehusbygg og har vært ansatt siden etableringen av Sykehusbygg i 2015. Hun er utdannet intensivsykepleier og har arbeidet ved St Olavs Hospital i trondheim i 19 år. De siste 26 årene har hun arbeidet som sykehusplanlegger i Helsebygg, Medivi, SINTEF og nå Sykehusbygg. Hun har et bredt internasjonalt nettverk og er styreleder for European Health Property Network.

Malin Ekman Aldén

Malin Ekman Aldén är sedan 1 februari 2017 generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD.  MFD är en myndighet med uppdraget att följa upp och stödja genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken. Myndigheten ska bland annat göra detta genom att stödja användandet av verktyg som välfärdsteknik, innovation och standardisering.

Malin Ekman Aldén har tidigare arbetat flera år inom Regeringskansliet med inriktning på äldre och funktionshindersfrågor. Hon har en bakgrund inom civilsamhället där hon främst arbetat med internationellt utvecklingssamarbete och funktionsnedsättning. Malin Ekman Aldén var också regeringens särskilda utredare för Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet (S 2020:1).

Magnus Larsson

Han var generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv 2010-2016 och sedan den 1 september 2016 är han generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier.

Roger Granat och Ulrika Olsson

Talare:

  • Roger Granat, Socialchef – (Datavetare i botten, har arbetat inom socialtjänsten sedan 2005 från Värmland till Skåne)
  • Ulrika Olsson, Projektledare välfärdsteknik och digitalisering