Anders Johansson och Maria Lawestig

Talare:

Anders Johansson är ansvarig för Ciscos aktiviteter för Offentlig Sektor i Sverige och har över 15 års erfarenhet av att jobba tillsammans med Kommuner, Regioner och Myndigheter i Sverige. Han är djupt involverad i det arbete som drivs av Cisco Sverige med att accelerera digitaliseringen av både det Offentliga och Privata Sverige på ett säkert sätt genom programmet CDA, Country Digital Acceleration.

Maria Lawestig är försäljningschef hos Cisco med ansvar för offentlig sektor. Hon har tjugo års erfarenhet från världsledande It-bolag verksamma inom digitalisering. Hon brinner för att hjälpa kunder nyttja den senaste teknologin och bidra till effektivisering av svenska myndigheter och organisationer.

Magnus Larsson

Han var generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv 2010-2016 och sedan den 1 september 2016 är han generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier.

Lena Lindgren Schelin

Lena Schelin är doktor i processrätt och har sedan 2011 arbetat som chefsjurist och chef för rättsenheten vid Ekobrottsmyndigheten. Sedan den 1 mars 2018 är Lena generaldirektör för IMY – Integritetsskyddsmyndigheten.

Panel: ServiceNow – digitalisering inom offentlig sektor.

Lyssna på några av ServiceNows kunder och hör om deras val av effektivisering ooh digitalisering. Vad var viktigt för dem och varför? Hur resonerade de i sitt val och hur såg resan ut? Vilka fördelar ser de och vad har varit mest utmanande.

Fredrik Flodin och Ann Eva Askensten

Fredrik Flodin är projektledare för Träffsäkra offentliga inköp på Upphandlingsmyndigheten. Han är specialist inom organisering och styrning av offentliga inköp. Fredrik har tidigare arbetat som revisor och sakkunnigt biträde i kommuner och regioner med inriktning på intern kontroll, jävsfrågor och offentliga inköp.

Ann Eva Askensten är nationalekonom och har mångårig erfarenhet som chef i offentlig sektor.Hon ser inköpsområdet som avgörande för att skapa mesta möjliga nytta för våra gemensamma skattemedel.Sedan oktober 2022 är hon ansvarig chef för Upphandlingsmyndighetens operativa verksamhet och en del av Upphandlingsmyndighetens ledning.

 

Med på scen är även Karin Peedu, Upphandlingsstrateg på Sveriges Kommuner och Regioner.

John Ahlberk

John Ahlberk är myndighetens generaldirektör sedan 2020. Han har en mångårig erfarenhet som chef och ledare i offentlig verksamhet, bl.a. från Regeringskansliet. John Ahlberk är särskild utredare i Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet (Ju 2022:02).