Förnamn & Efternamn

Dagen presenteras och leds av Riksbyggen:

Yvonne Westerlund, Affärsutvecklare – Riksbyggen

Suvi Järvinen-Valo, Socialchef – Haparanda kommun

Barbro Westerholm, f.d riksdagsledamot (L) nu sakkunnig på SPF Seniorerna

Ingeborg Nilsson

Professor i arbetsterapi vid Umeå universitet med särskilt intresse för hälsofrämjande insatser för seniorer. Leder forskning om meningsfulla aktiviteter och dess relation till hälsa och välmående, hur aktiviteter kan mätas och hur interventionsprogram kan utvecklas och implementeras för att stödja delaktighet och aktivt åldrande. Forskningen sker i nära samverkan med relevanta aktörer som föreningsliv, privata företag, kommuner och regioner.

Digitala möjligheter som stöd i den nära vården

Talare:
Lisbeth Löpare-Johansson, Samordnare Nära vård SKR
Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster på Inera
Sven-Åke Svensson, E-hälsostrateg i Region Jönköpings län
Erica Sandberg, digitaliseringsstrateg, Västra Götalandsregionen