Charlotte Svensson

Charlotte Svensson är en svensk ämbetsman och socialdemokratisk politiker. Hon var mellan åren 2017 -2018 statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på Justitiedepartementet och tillträdde som generaltulldirektör och chef för Tullverket den 15 oktober 2018.