Anders Morin

Anders Morin arbetar med frågor kring produktivitet, effektivitet och kvalitet i välfärden. Han arbetar även kring frågor om privata företags förutsättningar i välfärden, till exempel vinstfrågan och frågor om kommunal ekonomi.